Kế hoạch chi tiết chuyển đổi 11 số về 10 số của tất cả các mạng

Kế hoạch chi tiết chuyển đổi 11 số về 10 số của tất cả các mạng

(XHTT) - Chỉ còn vài ngày nữa là tới thời điểm các nhà mạng thực hiện chuyển đổi sim 11 số về 10 số đợt đầu tiên. Dưới đây là lịch đổi chính thức của các nhà mạng vừa được Bộ TT&TT thông qua.  
Sốc Triều Tiên lộ kế hoạch chi tiết đánh Mỹ

Sốc Triều Tiên lộ kế hoạch chi tiết đánh Mỹ

lãnh đạo tối cao của họ - Chủ tịch Kim Jong Un đã được trình một kế hoạch chi tiết nhằm thực hiện một
.
.