Kiếm tiền trên nền tảng trực tuyến là xu thế của thời đại

Kiếm tiền trên nền tảng trực tuyến là xu thế của thời đại

Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ), cứ 4 người trưởng thành ở Mỹ thì có 1 người kiếm tiền thông qua các nền tảng trực tuyến trong năm 2015.
.
.