Bị đi tù hoặc nộp phạt đến 545.000 USD nếu dùng mạng riêng ảo tại Ả Rập

Bị đi tù hoặc nộp phạt đến 545.000 USD nếu dùng mạng riêng ảo tại Ả Rập

ai bị bắt gặp sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để truy cập đến các dịch vụ nội dung đã bị chặn đều bị xử internet tại quốc gia này. Bị đi tù hoặc nộp phạt đến 545.000 USD nếu dùng mạng riêng ảo tại Ả Rập
.
.