Huawei MateBook và Microsoft Surface 3: Nên chọn máy tính bảng nào?

Huawei MateBook và Microsoft Surface 3: Nên chọn máy tính bảng nào?

có đáng chọn hơn Microsoft Surface 3? Trong khi đó, Microsoft Surface 3 được Microsoft tiết lộ vào không bao giờ là quá nóng để xử lý. Microsoft Surface 3 Ban đầu được coi là “đối thủ iPad” hay “sát thủ MateBook hay Microsoft Surface 3 còn tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn và tất nhiên còn liên quan cả
.
.