Dễ dàng thanh toán hóa đơn của 80 nhà cung cấp trên ngân hàng điện tử Maritime Bank

Dễ dàng thanh toán hóa đơn của 80 nhà cung cấp trên ngân hàng điện tử Maritime Bank

thông, vé máy bay… cho gần 80 nhà cung cấp khác nhau chỉ với một phút trên ngân hàng điện tử của có thể chủ động truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử (M-Banking) của Maritime Bank để thanh toán các toán hóa đơn trên ngân hàng điện tử lên gần 80 nhà cung cấp trên toàn quốc. Cụ thể, với hóa đơn truyền
.
.