Sau sự cố Note 7, Samsung tăng cường siết chặt quy trình kiểm định smartphone

Sau sự cố Note 7, Samsung tăng cường siết chặt quy trình kiểm định smartphone

. Samsung siết chặt quy trình kiểm định smartphone Và để đảm bảo chất lượng pin cũng như sự an toàn của
.
.