Châu Âu và Bắc Mỹ đã có gần 18 triệu "smart home"

Châu Âu và Bắc Mỹ đã có gần 18 triệu "smart home"

Theo một báo cáo nghiên cứu mới từ Berg Insight, số ngôi nhà thông minh (smart home) tại châu Âu và ,7 triệu smart home, Bắc Mỹ được công nhận là thị trường smart home phát triển nhất trên thế giới. Trong năm qua, số smart home của khu vực này đã tăng 56% so với năm 2014. Theo dự báo, thị trường smart home
.
.