Smartphone 2019: những thay đổi ấn tượng

Smartphone 2019: những thay đổi ấn tượng

sẽ không ngại móc hầu bao. Smartphone 2019 sẽ sở hữu công nghệ 5G, màn hình gập và camera selfie 3D
Smartphone 2019 sẽ sở hữu những tính năng nổi trội nào?

Smartphone 2019 sẽ sở hữu những tính năng nổi trội nào?

Những tháng cuối năm 2018 ghi nhận một loạt các smartphone ra mắt với thiết toàn màn hình, đánh dấu thiết kế tai thỏ (notch) không còn giữ xu hướng của smartphone.
.
.