Sau Samsung, Nokia "tham chiến" thị trường smartphone có thể gập được

Sau Samsung, Nokia "tham chiến" thị trường smartphone thể gập được

xuất ra những chiếc smartphone thể gập được. Nokia, tên tuổi một thời thống trị thị trường sản xuất
.
.