Tên lửa phòng không KM-SAM của Hàn Quốc sẽ thay thế SAM-2?

Tên lửa phòng không KM-SAM của Hàn Quốc sẽ thay thế SAM-2?

hạn sử dụng. Các cấu phần của tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung KM-SAM của Hàn Quốc. Li tự chủ công nghệ tên lửa phòng không để tăng nhanh tiềm lực quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc lửa phòng không tầm trung S-75M (SAM-2) có chức năng tương tự hệ thống này, nhưng gần hết thời hạn sử
.
.