Vượt khó, nhà mạng đạt kết quả tăng trưởng thuê bao tốt

Vượt khó, nhà mạng đạt kết quả tăng trưởng thuê bao tốt

(XHTT) - Trước nhiều chính sách quản lý chặt chẽ thuê bao trả trước của Bộ TT&TT, sau 5 tháng đầu năm VNPT VinaPhone vẫn phát triển được 2,3 triệu thuê bao di động mới. 100% số thuê bao này là thuê bao thực, phát sinh cước ổn định. Đâu là lý do giúp VNPT VinaPhone đạt được kết quả này?
Khác biệt ngôn ngữ là rào cản chính đối với tăng trưởng thuê bao băng rộng

Khác biệt ngôn ngữ là rào cản chính đối với tăng trưởng thuê bao băng rộng

Để kết nối tất cả mọi người, thông tin trên Internet cần phải được thể hiện dưới nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là tại những khu vực kém phát triển.  
.
.