Mỹ sẽ thương mại hóa 5G trước khi công nghệ này được chuẩn hóa

Mỹ sẽ thương mại hóa 5G trước khi công nghệ này được chuẩn hóa

, Verizon quyết định lùi thời điểm thương mại hóa 5G sang năm 2017. Theo kế hoạch ban đầu, Verizon nỗ lực để . Mỹ có thể thương mại hóa 5G mà không cần phải chờ đến khi các chuẩn công nghệ này được phê duyệt bởi
Nhà mạng Nga lên lịch thương mại hóa 5G

Nhà mạng Nga lên lịch thương mại hóa 5G

Sở dĩ Nga chọn năm 2018 thương mại hóa mạng 5G vì vào thời điểm đó, FIFA world cup bóng đá sẽ được tổ chức tại đây.
.
.