Vượt đèn vàng cũng bị xử phạt như vượt đèn đỏ

Vượt đèn vàng cũng bị xử phạt như vượt đèn đỏ

hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2016 sẽ có nhiều quy định mới đối với hành vi vượt đèn vàng. Cụ thể, xử phạt vi phạm giao thông đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vượt đèn vàng /8/2016 người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô vượt đèn vàng bị xử phạt từ 1.200.000 đồng - 2
.
.