Apple phát hành vỏ pin thông minh cho iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR

Apple phát hành vỏ pin thông minh cho iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR

danh là vỏ pin thông minh, loại vỏ pin mới  này có sẵn cho các mẫu iPhone XS, iPhone XS Max và i Phone. Apple cũng tuyên bố rằng Vỏ pin thông minh của họ sẽ tăng thời lượng sử dụng Internet lên tới 21 giờ thuật số AV. Trên thực tế, vỏ pin thông minh của Apple có khả năng sạc nhanh nếu người
.
.