Giảm kinh phí dành cho Chương trình viễn thông công ích

Giảm kinh phí dành cho Chương trình viễn thông công ích

phí dành cho Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tới năm 2020 sẽ giảm đi 3.700 tỷ đồng -TTg cũng điều chỉnh mức đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để bảo đảm triển
3 năm liên tiếp, VNPT được lựa chọn cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

3 năm liên tiếp, VNPT được lựa chọn cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

(XHTT) - Sáng 28/3, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) đã ký hợp dịch vụ viễn thông. Theo hợp đồng mới ký, VNPT sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ viễn thông công ích khẩn Trung ương về phòng chống thiên tai sử dụng dịch vụ viễn thông công ích. Bên cạnh đó, VNPT cũng cung
Người dân sẽ được hưởng quyền lợi gì từ dịch vụ Viễn thông công ích?

Người dân sẽ được hưởng quyền lợi gì từ dịch vụ Viễn thông công ích?

Dự kiến từ giữa tháng 7, chương trình Viễn thông công ích giai đoạn 2016 - 2020 sẽ chính thức bắt ; - Với dịch vụ viễn thông công ích điện thoại cố định/di động mặt đất trả sau: Đối tượng thụ hưởng là các cước thuê bao tháng dịch vụ viễn thông công ích điện thoại cố định mặt đất trả sau là 0 đồng
Nhiều ưu đãi cước viễn thông công ích cho hộ nghèo trên toàn quốc

Nhiều ưu đãi cước viễn thông công ích cho hộ nghèo trên toàn quốc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai chương trình Viễn thông công ích (VTCI) đến năm 2020, VNPT triển khai chương trình hỗ trợ VTCI cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và
.
.