Tác động của tốc độ truy cập băng rộng đối với hộ gia đình

14:00, Thứ Sáu, 20/09/2013 (GMT+7)
Ericsson phối hợp với Arthur D.Little và Đại học Công nghệ Chalmers tiến hành nghiên cứu về tác động kinh tế của tốc độ truy cập băng rộng đối với các hộ gia đình.

Tại các nước thuộc Tổ chức các nước Hợp tác và phát triển (OECD), khi tốc độ băng rộng tăng từ 4Mbps lên đến 8 Mbps, thu nhập hộ gia đình sẽ tăng thêm trung bình 122 USD/tháng  

Tại các nước BIC (gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc), khi tốc độ băng rộng tăng từ 0,5 lên đến 4 Mbps, thu nhập hộ gia đình sẽ tăng thêm trung bình 46 USD/tháng 

Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy mối liên hệ giữa mức độ kết nối băng rộng và sự phát triển

Tại các nước OECD, nếu hộ gia đình chuyển từ không có kết nối băng rộng sang kết nối ở tốc độ 4Mbps, thì thu nhập hàng năm trung bình của hộ gia đình sẽ vào khoảng 2.100 USD, tương đương 182 USD/tháng.

Tại các nước BIC, nếu hộ gia đình chuyển từ không có kết nối băng rộng sang kết nối ở tốc độ 0,5Mbps thì thu nhập hàng năm trung bình của hộ gia đình sẽ vào khoảng 800 USD, tương đương 70 USD/tháng.

Martin Glaumann, đối tác của Arthur D.Little cho rằng “Đây là cơ sở cho thấy tốc độ băng rộng là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các nhà hoạch định chính sách cần xem xét vai trò của băng rộng tốc độ cao đối với sự thúc đẩy kinh tế quốc gia.”

Erik Bohlin, chuyên gia tại Đại học Công nghệ Chalmers cho rằng “Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên đánh giá mức độ ảnh hưởng của tốc độ băng rộng đối với thu nhập hộ gia đình.”

Số liệu trong nghiên cứu này do Ericsson ConsumerLab tổng hợp từ năm 2010, tiến hành khảo sát ở 22.000 hộ gia đình từ 8 nước OECD (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Nhật và Mỹ) và ba nước Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc.

Thanh Sơn

.
.

.
.
.