Sự tiến bộ bất ngờ của Asimo 2014

11:19, Thứ Năm, 17/04/2014 (GMT+7)

.
.
.

.
.
.