Bộ TN & MT và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về ứng dụng VT-CNTT

09:37, Thứ Ba, 21/04/2015 (GMT+7)

Hiện, ngành Tài nguyên và Môi trường đang có lực lượng làm công tác ứng dụng CNTT với trên một ngàn người được tổ chức thành hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chiến lược ứng dụng CNTT trong Ngành theo kế hoạch đã được Chính phủ  phê duyệt và trên cơ sở tìm hiểu năng lực, khả năng hợp tác của nhau, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn VNPT đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược về ứng dụng CNTT – truyền thông trong các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Bộ Tài nguyên & Môi trường và VNPT hôm nay là nhằm các mục tiêu: Thiết lập, sử dụng và vận hành có hiệu quả hệ thống hạ tầng CNTT, đặc biệt là hệ thống hạ tầng mạng thông tin an toàn, ổn định; Triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát triển chính phủ điện tử của ngành Tài nguyên và Môi trường; Thúc đẩy công tác đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin số trên môi trường mạng của ngành Tài nguyên và Môi trường; Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Theo đó, hai bên sẽ cùng hợp tác trên 4 lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; Phát triển và triển khai ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành và xây dựng Chính phủ điện tử; Hợp tác xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin cho mạng thông tin thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đào tạo nguồn nhân lực CNTT -truyền thông. Các nội dung hợp tác chi tiết sẽ được hai bên thống nhất triển khai cụ thể trong từng giai đoạn theo cơ chế phối hợp và hỗ trợ theo kế hoạch triển khai chương trình hợp tác đã ký giữa hai bên.

Với trách nhiệm của mình, Tập đoàn VNPT cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT -truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo nội dung hợp tác đã ký giữa hai bên. Các VNPT tỉnh/thành và đơn vị thành viên VNPT sẽ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường và Sở Tài nguyên & Môi trường các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để triển khai có hiệu quả thỏa thuận này.

Ngoài việc bảo đảm tăng cường chất lượng các dịch vụ hiện đang cung cấp cho Bộ Tài nguyên & Môi trường, Tập đoàn VNPT cam kết hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ VT-CNTT khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên &Môi trường. Các hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cụ thể sẽ được thống nhất giữa hai bên.

Là một doanh nghiệp VT-CNTT chủ lực, với năng lực và kinh nghiệm của mình, trong thời gian qua, Tập đoàn VNPT đã hợp tác triển khai ứng dụng VT – CNTT với nhiều bộ, ban, ngành và địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT, triển khai chính phủ điện tử tại Việt Nam. Tính đến nay, VNPT đã trở thành đối tác chiến lược trong ứng dụng VT-CNTT với trên 40 bộ, ban, ngành, địa phương.

Gần đây nhất, VNPT cũng đã xây dựng và bàn giao Hệ thống điều hành điện tử cho Văn phòng Quốc hội, giúp quản lý các văn bản, hồ sơ, tài liệu và phân công công việc một cách khoa học và an toàn, bảo mật cao. Ngày 16/4, VNPT cũng vừa ký kết hợp đồng triển khai “ Hệ thống điều hành tác nghiệp của Văn phòng Trung ương Đảng” sử dụng trong các cơ quan Đảng trên toàn quốc. Với năng lực và những kinh nghiệm của mình, VNPT mong muốn sẽ được cung cấp các dịch vụ CNTT& TT đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài Nguyên và Môi trường theo mô hình thuê dịch vụ CNTT trong thời gian sớm nhất.

H.H

.
.
.

.
.
.