Bộ TT&TT triển khai thực hiện việc thuê dịch vụ CNTT

15:31, Thứ Tư, 15/04/2015 (GMT+7)

Theo đó, Bộ đề nghị các cơ quan trên chỉ đạo cơ quan chuyên trách về CNTT trực thuộc, Sở TT&TT - cơ quan tham mưu về kế hoạch, tài chính, đầu tư và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Quyết định số 80/2014/QĐ -TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước thuộc bộ, ngành, địa phương mình, trang Mic.gov.vn của Bộ TT&TT cho hay.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Văn bản của Bộ TT&TT cũng lưu ý các cơ quan cần tuân thủ các nguyên tắc của việc thuê dịch vụ CNTT, như: Uu tiên thuê tập trung, khai thác hiệu quả các sản phẩm, hạ tầng CNTT đã được đầu tư trước đây, đảm bảo nguồn vốn để ổn định việc thuê dịch vụ đối với các hoạt động CNTT cần triển khai trong nhiều năm, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và liên thông, đảm bảo an toàn bảo mật về thông tin dữ liệu trong hoạt động CNTT của cơ quan nhà nước…

Cùng với đó, trong quá trình triển khai đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT và hiệu quả ứng dụng CNTT tại Bộ, ngành, địa phương mình, nếu có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề nghị Bộ, ngành, địa phương có công văn văn phản ánh gửi về Bộ TT&TT  trước ngày 15/6/2015, để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, đề xuất giải pháp xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào cuối năm 2014, theo Quyết định của Chính phủ, việc thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước đã được ban hành và được thực hiện theo nguyên tắc nâng cao hiệu quả của ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước, trang chinhphu.vn đã đưa.

Kinh phí cho việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước được lấy từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp, nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn nhà nước hợp pháp khác. Người có thẩm quyền sẽ quyết định đơn vị chủ trì ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai, thực hiện việc thuê dịch vụ CNTT.

Thanh Trà (tổng hợp)

.
.
.

.
.
.