Hủy bán đấu giá cổ phần của VNPT tại Công ty cổ phần Cadico

16:16, Thứ Năm, 11/06/2015 (GMT+7)

Căn cứ Quy chế đấu giá lần 2 cổ phần của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Công ty cổ phần Cadico do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) ban hành ngày 19/05/2015, nhà đầu tư được đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc từ 8h30 ngày 20/5/2015 đến 15h30 ngày 8/6/2015.

Tính đến 15h30 ngày 8/6/2015, không có nhà đầu tư nào đăng ký mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của VNPT tại Công ty cổ phần Cadico.

Theo kết quả đăng ký tham gia đấu giá này, VCBS sẽ hủy cuộc đấu giá lần 2 cổ phần của VNPT tại Công ty cổ phần Cadico do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trong Quy chế bán đấu giá. 

PV

.
.
.

.
.
.