Kết quả đăng ký tham gia đấu giá lần 2 cổ phần của VNPT tại CTD, KAS và KPC

07:14, Thứ Sáu, 19/06/2015 (GMT+7)

Căn cứ Quy chế đấu giá lần 2 cổ phần của VNPT tại Công ty cổ phần Phát triển Viễn thông Bắc miền trung (CTD); Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Kiên Giang (KAS); Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Bưu điện Khánh Hòa (KPC) do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) ban hành ngày 20/05/2015 và 21/05/2015, nhà đầu tư được đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc từ 8h30 ngày 21/5/2015 đến 15h30 ngày 9/6/2015.

Tính đến 15h30 ngày 8/6/2015, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của VNPT tại 3 Công ty cổ phần nêu trên. Căn cứ kết quả này, VCBS sẽ hủy cuộc đấu giá lần 2 cổ phần của VNPT tại 3 Công ty cổ phần CTD; KAS; KPC do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trong Quy chế bán đấu giá.

Hiếu Phan

.
.
.

.
.
.