Toàn cầu đang có 7,2 tỷ thuê bao di động

08:31, Thứ Năm, 18/06/2015 (GMT+7)

Thuê bao di động toàn cầu đang tăng trưởng 1,5% hàng quý và khoảng 5% hàng năm. Ấn Độ là quốc gia có thuê bao di động mới tăng trưởng nhiều nhất (+26 triệu), tiếp đến là Trung Quốc (+8 triệu), Myanmar (+5 triệu), Indonesia (+4 triệu) và Nhật Bản (+4 triệu). Độ thâm nhập di động toàn cầu đạt con số ấn tượng 99% trong quý I/2015 này. Điện thoại thông minh đạt xấp xỉ gần 75% tổng số điện thoại di động được bán ra của quý. Tuy nhiên, gần 40% tổng thuê bao điện thoại di động lại được kết hợp với điện thoại thông minh.

Thuê bao di động toàn cầu trong quý I/2015

Số lượng thuê bao mới trên toàn cầu trong quý I/2015

Số lượng thuê bao băng rộng di động đang tăng trưởng toàn cầu chiếm khoảng 30% hàng năm. Riêng quý I/2015, con số này tăng lên xấp xỉ 150 triệu.

Độ thâm nhập di động toàn cầu trong quý I/2015

LTE tiếp tục tăng trưởng mạnh, và đạt gần 600 triệu thuê bao, với số lượng tăng thêm là 105 triệu của quý I/2015. Cũng trong quý I, WCDMA/GSM tăng thêm khoảng 60 triệu. Phần lớn thuê bao 3G/4G truy cập đến GSM/EDGE như một phần dự trữ, mặc dù các thuê bao GSM/EDGE lại giảm xuống 30 triệu.

Thiện Hoàn

.
.
.

.
.
.