Ô nhiễm không khí Hà Nội tăng do giao thông và hanh khô

21:23, Thứ Bảy, 05/03/2016 (GMT+7)

Theo Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường, trong những từ 27-2 đến ngày 2-3 vừa qua, ô nhiễm không khí ở Hà Nội tăng lên do hoạt động giao thông tăng cao và không khí hanh khô.

Theo số liệu quan trắc của Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục của Tổng cục Môi trường đặt tại khu vực 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, giá trị bụi PM10 và PM2,5 quan trắc được tại một số thời điểm tăng cao.

Giá trị PM10 trung bình ngày cao nhất vào ngày 29-2 là 160 µg/m3 và vượt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (150 µg/m3). Giá trị PM2.5 trung bình ngày của các ngày từ 27-2 đến ngày 2-3 đều vượt giá trị giới hạn cho phép tại quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (50 µg/m3); trong đó, ngày 29-2 có giá trị bụi PM2,5 cao nhất là 89 µg/m3 (Hình 1), vượt 1,78 lần.

Diễn biến nồng độ PM10 và PM2,5 trung bình 24 giờ tại khu vực 556 Nguyễn Văn Cừ từ ngày 27-2 đến ngày 2-3.
Diễn biến nồng độ PM10 và PM2,5 trung bình 24 giờ tại khu vực 556 Nguyễn Văn Cừ từ ngày 27-2 đến ngày 2-3.

Qua các giá trị quan trắc liên tục cho thấy nồng độ trung bình giờ của các thông số này thường cao vào giờ cao điểm khi mật độ phương tiện giao thông tăng cao. Tại các đô thị thì nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm bụi cao là do các hoạt động giao thông, hoặc từ các hoạt động sản xuất công nghiệp xung quanh. Đặc biệt, trong những ngày qua, điều kiện thời tiết tại Hà Nội khá hanh khô, độ ẩm không khí trung bình khoảng 74% và có thời điểm chỉ là 62%; đây cũng là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến nồng độ bụi PM2,5 tăng cao.

Đo chỉ số chất lượng không khí (AQI) tính từ các giá trị quan trắc liên tục đối với các thông số đặc trưng, Trung tâm Quan trắc môi trường cho biết, ngày 29-2, chất lượng không khí Hà Nội đã bị ô nhiễm bởi thông số PM10 (là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm) và đặc biệt là ô nhiễm PM2,5 (là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm) trong các ngày từ 27-2 đến 2-3.

Vấn đề ô nhiễm bụi này cần được tiếp tục theo dõi, đánh giá để kịp thời có các biện pháp kiểm soát, cảnh báo và phổ biến thông tin cho cộng đồng về chất lượng không khí trong khu vực.

Theo nhandan.org.vn

.
.
.

.
.
.