Tốc độ truyền tải cáp quang đã có thể lên tới trên 100 Gbps

15:29, Thứ Hai, 07/03/2016 (GMT+7)
Các thành viên của nhóm Viễn thông thuộc Liên minh viễn thông thế giới (ITU) đã đạt được sự phê duyệt ban đầu về chuẩn mạng truyền tải quang (OTN) sau quá trình 3 năm nghiên cứu và phát triển. Với tiêu chuẩn mới này, tốc độ truyền dẫn của mạng cáp quang có thể vượt qua con số 100 Gbps.
à
 
Đây là bản sửa đổi lần thứ 5 của Khuyến nghị ITU-T G.709/Y.1331 về “Giao diện mạng truyền tải quang” được ban hành. Bản sửa đổi này được coi là sự kết thúc quá trình điều chỉnh tiêu chuẩn. Bản sửa đổi lần này đã đưa ra các định dạng khung mới linh hoạt hơn, hỗ trợ tốc độ truyền tải cao hơn.
 
Theo ITU, chuẩn công nghệ mới này sẽ là nền tảng cho các mạng truyền tải quang thế hệ kế tiếp, đáp ứng yêu cầu tăng dung lượng cho các mạng metro và các mạng truyền tải đường dài. Cùng với sự phát triển của các công nghệ truy nhập vô tuyến, hữu tuyến phía đầu cuối, tiêu chuẩn mới này góp phần hoàn thiện một mạng tổng thể từ đầu cuối tới mạng lõi đảm bảo năng lực đáp ứng nhu cầu đang tăng với tốc độ phi mã của người dùng về video và dữ liệu. 
 
Hoàng Vũ
.
.
.

.
.
.