Tổng công ty VNPT Media bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng

18:26, Thứ Ba, 22/03/2016 (GMT+7)
Ngày 22/3/2016, Tổng công ty Truyền thông (VNPT Media) đã công bố quyết định sắp xếp, bổ nhiệm 5 cán bộ của một số đơn vị trực thuộc.
va
Lãnh đạo Tổng công ty VNPT Media trao quyết định bổ nhiệm, điều chuyển cho 5 cán bộ
Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Sơn Hải giữ chức vụ Giám đốc Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị Gia tăng (VAS), Tổng công ty VNPT Media. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 21/3/2016. Ông Nguyễn Sơn Hải nguyên là Phó trưởng ban nghiên cứu thị trường, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone).  
 
Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Thành, chuyên viên Văn phòng Tập đoàn VNPT đảm nhận chức vụ Phó Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư, Tổng công ty VNPT Media. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 21/3/2016.
 
Giao nhiệm vụ ông Phạm Trần Thọ, Phó Trưởng Ban Phát triển thị trường phụ trách chức vụ Trưởng ban Phát triển thị trường, Tổng công ty VNPT Media.
 
Giao nhiệm vụ ông Lê Vinh, Phó Giám đốc Công ty Phát triển dịch vụ Truyền hình phụ trách chức vụ Giám đốc Công ty Phát triển dịch vụ Truyền hình, Tổng công ty VNPT Media.
 
Điều chuyển ông Vũ Văn Triệu, Phó Giám đốc phụ trách chức vụ Giám đốc Công ty VAS giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nhân sự, Tổng công ty VNPT Media.
 
P.V
.
.
.

.
.
.