Trang thông tin tổng hợp, mạng xã hội vào Luật Báo chí mới

08:17, Thứ Năm, 03/03/2016 (GMT+7)

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) mới nhất đã có những quy định cụ thể về những hoạt động có tính chất báo chí của trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

Theo lập luận của Uỷ ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội, ở Việt Nam, báo chí là sản phẩm thông tin do cơ quan báo chí thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh báo chí còn có nhiều sản phẩm thông tin khác, có tính chất báo chí, do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện, như: Đặc san, bản tin, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

Bởi thế, trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này đã có những quy định mới, cụ thể hơn về trang thông tin điện tử tổng hợp và cho người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam.

Đây là những thông tin được UBTV Quốc hội cho biết tại dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), vừa được Ủy ban gửi xin ý kiến từ các đại biểu Quốc hội.

Trước đó, tại phiên họp thứ 45 của UBTV Quốc hội, vấn đề trang thông tin điện tử và mạng xã hội và việc có cần đưa chúng vào Luật Báo chí hay không đã được tranh luận rất sôi nổi.

Bởi lẽ, cả trang thông tin điện tử và mạng xã hội đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, và Nghị định số 174 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Nó được lý giải là “khác với những sản phẩm trên”; trang mạng xã hội hoạt động trong môi trường ảo, thường không có người chịu trách nhiệm, đồng thời người viết và tham gia bình luận thường dùng biệt danh, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và truyền thông không cấp phép, cũng không quản lý các trang mạng xã hội này,... Còn trang thông tin điện tử tổng hợp thì không tự sản xuất nội dung tin, chỉ lấy thông tin từ các báo, biên tập lại và phát hành trên mạng.

Nhưng qua phiên họp của UBTV Quốc hội kỳ này, dự thảo báo cáo tiếp thu giải trình dự án Luật Báo chí mới đã có sự thay đổi.

Trang thông tin tổng hợp, mạng xã hội vào Luật Báo chí mới.
Nếu Luật Báo chí (sửa đổi) mới này được Quốc hội thông qua, người dùng mạng xã hội tại Việt Nam cũng phải tuân thủ đúng Luật khi đưa thông tin.

Nhằm đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các sản phẩm thông tin báo chí và tiếp thu ý kiến của các đại biểu, UBTV Quốc hội đã đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung một số quy định tương ứng, phù hợp với đặc điểm của trang thông tin điện tử tổng hợp và thông tin có tính chất báo chí trên mạng xã hội vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này.

Theo dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), trang thông tin điện tử tổng hợp phải trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan báo chí; thời gian đã đăng, đã phát những thông tin đó.

Cũng theo dự thảo này, với người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, khi đăng thông tin có tính chất báo chí trên mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cung cấp phải tuân thủ các quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan của Việt Nam.

Thanh Trà

.
.
.

.
.
.