Từ hôm nay số kênh nước ngoài trên tất cả các dịch vụ THTT không được vượt quá 30%

20:13, Thứ Hai, 14/03/2016 (GMT+7)
Nghị định 06/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 18/01/2016 quy định về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, 15/3/2016. Một trong những nội dung mới được đề cập là số lượng kênh chương trình nước ngoài khai thác trên hệ thống truyền hình trả tiền (THTT) không được vượt quá 30% tổng số kênh khai thác.
Từ hôm nay số lượng kênh nước ngoài trên tất cả các hệ thống THTT chỉ chiếm tỉ lệ không quá 30%
Từ hôm nay số lượng kênh nước ngoài trên tất cả các hệ thống THTT chỉ chiếm tỉ lệ không quá 30%

Ngoài yêu cầu về số lượng, các kênh chương trình nước ngoài còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác như: 

 
- Nội dung lành mạnh, phù hợp với văn hóa Việt Nam.
- Đáp ứng các yêu cầu về quyền sở hữu hoặc sử dụng bản quyền nội dung.
- Đã được chứng nhận đăng ký cung cấp trên dịch vụ THTTT.
- Được một đơn vị có giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài thực hiện biên tập, biên dịch và chịu trách nhiệm về nội dung. 
- Đã có đại lý ủy quyền tại Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 
Đặc biệt, thông tin quảng cáo trên hệ thống THTT phải thực hiện tại Việt Nam, không được có thông tin cài sẵn từ nước ngoài. Các đơn vị cung cấp dịch vụ THTT không được thực hiện hoạt động liên kết sản xuất đối với các chương trình phát thanh, truyền hình thời sự, chính trị.
 
P.V
 
.
.
.

.
.
.