Doanh thu thị trường OTT có thể đạt 62 tỷ USD vào năm 2020

14:23, Thứ Ba, 05/04/2016 (GMT+7)

Theo ước tính của các hãng nghiên cứu thì thị trường OTT toàn cầu có thể đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm cộng dồn (CAGR) là 17% giai đoạn 2015 -2020 để tăng khoản doanh thu trị giá 28 tỷ USD  vào năm 2015 lên 62 tỷ USD vào năm 2020.

Việc chấp nhận sử dụng công nghệ điện toán trên nền thiết bị, khả năng tăng trưởng nhu cầu dịch vụ nội dung, sự phổ biến của hạ tầng băng rộng và khả năng cá nhân hóa các công nghệ thông tin liên lạc được đánh giá là những nhân tố động lực cho việc phát triển và ứng dụng các nền tảng và dịch vụ OTT trong những năm tới.

Doanh thu thị trường OTT có thể đạt 62 tỷ USD vào năm 2020
Doanh thu thị trường OTT có thể đạt 62 tỷ USD vào năm 2020

Châu Á – Thái Bình Dương được nhận định là khu vực có tốc độ tăng trưởng doanh thu OTT cao nhất thế giới trong giai đoạn này nhờ sự gia tăng số lượng kết nối băng rộng cá nhân trên toàn khu vực cũng như nhu cầu triển khai OTT tại các hệ thống doanh nghiệp lớn.

Bắc Mỹ (Mỹ và Canada) cũng được nhận định là một thị trường OTT còn nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, tại thị trường này thì việc dễ dàng truy cập và sử dụng các công nghệ băng rộng là một động lực đóng góp chính cho sự tăng trưởng doanh thu OTT tại Mỹ. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận các thiết bị thông minh có khả năng hỗ trợ kết nối OTT chất lượng cao hơn các thị trường khác cũng là một yếu tố giúp OTT tại đây luôn có sức hấp dẫn mới đối với người dùng.

Lê Hường (theo telecomasia.net)

.
.
.

.
.
.