Tin vui cho người dùng thẻ ATM: Mỗi lần rút được nâng lên 5 triệu đồng

08:10, Thứ Ba, 14/06/2016 (GMT+7)

Đây là nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (ATM).

Theo đó, NHNN đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36. Theo Điều 6 Khoản 7 của dự thảo, mỗi lần rút tiền tại trụ ATM, khách hàng sẽ được rút 5 triệu đồng đối với giao dịch nội mạng, thay vì 2 – 3 triệu đồng (tùy ngân hàng) như quy định hiện nay.

Tin vui cho người dùng thẻ ATM: Mỗi lần rút được nâng lên 5 triệu đồng.
Tin vui cho người dùng thẻ ATM: Tới đây, mỗi lần rút tiền được nâng lên 5 triệu đồng.

Điều đó có nghĩa là, người dùng thẻ giảm được số lần rút tiền và dĩ nhiên, phí giao dịch (cho mỗi lần rút tiền) cũng phải trả ít hơn.

Ngoài ra, thời gian lưu tại mỗi trụ ATM của mỗi người đến rút tiền cũng giảm xuống. Điều này rất có ý nghĩa trong trường hợp có đông người cần rút tiền nhưng số trụ ATM có hạn, chẳng hạn như vào dịp Tết, tại các khu công nghiệp, luôn có cả hàng dài công nhân chờ rút tiền tại các trụ ATM.

Theo bản dự thảo này, việc tăng hạn mức rút tiền nhằm giảm thời gian và chi phí rút tiền cho khách hàng như đã phân tích. Dự thảo cũng bổ sung quy định: “Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán lắp đặt bổ sung mới ATM đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa địa bàn thành thị và nông thôn”.

Cùng đó, tại nơi đặt ATM phải có thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên hệ của đơn vị quản lý vận hành ATM để người dùng thẻ liên hệ khi gặp sự cố trong giao dịch. Trên trụ ATM, phải có hướng dẫn hoặc biểu tượng (trên màn hình ATM hoặc dạng in ấn) để nhận biết các loại thẻ được chấp nhận thanh toán, bản hướng dẫn cho người dùng thẻ sử dụng.

NHNN cũng quy định, các trụ ATM có nguồn điện dự phòng, hoặc có chức năng tự động trả thẻ cho chủ thẻ để đề phòng máy nuốt thẻ của khách khi trụ ATM bị mất điện đột ngột.

Ngoài ra, dự thảo này cũng yêu cầu các ngân hàng phải bố trí lực lượng trực để khắc phục sự cố ATM ngừng hoạt động trong thời gian nhanh nhất có thể. Trường hợp ATM ngừng hoạt động (hoặc dự kiến ngừng hoạt động) quá 24 giờ phải báo cáo chi nhánh NHNN trên địa bàn trong ngày làm việc tiếp theo kể từ khi phát sinh (hoặc dự kiến) ATM ngừng hoạt động quá 24 giờ và có hình thức thích hợp thông báo rộng rãi cho người dùng thẻ được biết.

Thanh Trà

.
.
.

.
.
.