Internet di động và những tác động đến xã hội và nền kinh tế Việt Nam

08:18, Thứ Tư, 17/08/2016 (GMT+7)

Trong vòng 6 tháng vừa qua, Oxford Economics đã tham gia một dự án nghiên cứu lớn với mục tiêu lượng hóa những lợi ích về mặt kinh tế xã hội của công nghệ Internet di động. Chúng tôi xin lược dịch và giới thiệu tới bạn đọc nội dung báo cáo này.

Các ứng dụng di động
Các ứng dụng di động

Nghiên cứu thực hiện mô hình hóa nhiều giai đoạn để thực hiện đánh giá:

  • Mức đóng góp từ trước tới nay của công nghệ Internet di động vào GDP và hoạt động tạo công ăn việc làm trong giai đoạn từ 2010-2015
  • Mức đóng góp dự tính của công nghệ Internet di động vào GDP và hoạt động tạo công ăn việc làm trong giai đoạn từ 2015-2020
  • Hoạt động này đã và sẽ tiếp tục nâng cao nguồn thu ngân sách của chính phủ và qua đó có thể hỗ trợ các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng xã hội như thế nào?

Mật độ Internet Di động tại khu vực Đông Nam Á vẫn hơi thấp hơn so với mức trung bình của toàn thế giới. Tuy nhiên, từ năm 2012, khoảng cách này được thu hẹp đáng kể, một xu hướng mà theo dự báo là sẽ tiếp tục được duy trì.

Nguồn Oxford
Nguồn Oxford

Sự tăng trưởng đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Năng suất lao động cao hơn có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo sự tăng trưởng và thịnh vượng trong dài hạn. Công nghệ Internet Di động cũng giúp nhiều người tìm kiếm việc làm trong nền kinh tế. Thông qua kênh này, công nghệ di động góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn trong dài hạn.

Ước tính, sự tăng trưởng về mật độ Internet di động đã góp phần gia tăng GDP tại khu vực ASEAN thêm 47,2 tỷ đô la Mỹ và tạo thêm hơn 900.000 việc làm mới.

 


•       Công nghệ Internet Di động được dự báo là sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á.

•       Dự báo, trong tương lai, những lợi ích có được nhờ mật độ Internet di động cao hơn sẽ chiếm gần 10% giá trị tăng trưởng.

•       Khả năng tham gia cao hơn vào thị trường lao động đi kèm theo sự phát triển Internet sẽ hỗ trợ việc tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới.

Sự gia tăng tự nhiên về nguồn thu ngân sách của chính phủ sẽ có thể hỗ trợ những khoản đầu tư xã hội quan trọng.

 

 

Mobile Internet đã  tạo ra gần 140.000 việc làm mới tại Việt Nam


Mức độ sử dụng công nghệ di động cao hơn đã góp phần nâng cao khả năng tham gia vào thị trường lao động và tạo ra thêm 137.000 việc làm trong vòng 5 năm qua.Con số đó tương đương với 2,7% của tổng mức tăng trưởng việc làm trong giai đoạn này.

Tiến Hoàng (nguồn Oxford Economic )

 

 

.
.

.
.
.