Bộ TT&TT ban hành các điều kiện thuê bao được chuyển mạng giữ số

09:30, Thứ Sáu, 14/10/2016 (GMT+7)
(XHTT) - Bộ TT&TT vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số. Theo đó, phải đảm bảo các điều kiện nhất định dưới đây thuê bao mới được chuyển mạng.
 
- Thuê bao trả sau phải có thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác so với hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông mà thuê bao đã ký với nhà mạng chuyển đi.
 
- Thuê bao trả trước phải có thông tin thuê bao phải đầy đủ, chính xác theo các quy định về việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước.
 
- Thuê bao đã được Nhà mạng chuyển đi kích hoạt dịch vụ thông tin di động mặt đất ít nhất chín mươi (90) ngày trước thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển mạng.
 
- Thuê bao trả sau không nợ cước của kỳ thanh toán cước gần nhất trước ngày đăng ký dịch vụ chuyển mạng.
 
- Thuê bao trả sau không sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế trong tháng liền trước hoặc trong tháng đăng ký dịch vụ chuyển mạng.
 
- Thuê bao không đang trong quá trình thực hiện chuyển quyền sở hữu số thuê bao. Không vi phạm pháp luật hoặc đang bị điều tra về việc vi phạm các hành vi quy định tại Điều 12 Luật Viễn thông theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Với các thuê bao vi phạm điều khoản tại hợp đồng hoặc điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông với Nhà mạng chuyển đi thì Nhà mạng chuyển đi có quyền không cho phép thực hiện việc chuyển mạng.
Cũng theo dự thảo thông tư này, thuê bao di động có nhu cầu đăng ký dịch vụ chuyển mạng thực hiện thủ tục đăng ký dịch vụ chuyển mạng với Nhà mạng chuyển. Thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng phải thanh toán cho Nhà mạng chuyển đến cước dịch vụ chuyển mạng. Cước dịch vụ chuyển mạng sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.
 
Nếu không muốn chuyển mạng nữa, thuê bao có thể hủy lệnh đăng ký tại bất kỳ thời điểm nào trước thời điểm nhận được thông báo về lịch chuyển mạng thông qua hình thức nhắn tin đến Trung tâm chuyển mạng quốc gia hoặc thông báo cho Nhà mạng chuyển đến.
 
Số thuê bao di động đã chuyển mạng không còn quyền sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành phải được hoàn trả về Nhà mạng gốc. Các thuê bao di động đã chuyển mạng nhưng do lỗi kỹ thuật của hệ thống chuyển mạng, hoặc không hoàn tất các nghĩa vụ, cam kết với Nhà mạng chuyển đi thì số thuê bao phải được hoàn trả về Nhà mạng chuyển đi.
 
Nhà mạng chuyển đi có nghĩa vụ thực hiện quy trình chuyển mạng theo các nội dung quy định và hoàn tất các thủ tục có liên quan cho thuê bao di động chuyển đi sau khi hoàn tất quá trình chuyển mạng. Nhà mạng chuyển đến có nghĩa vụ thu cước dịch vụ và thực hiện nốt quy trình chuyển mạng. Tất cả các nhà mạng đều có trách nhiệm đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng lưới, xây dựng hệ thống chuyển mạng của doanh nghiệp, kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia nhằm đảm bảo cho việc chuyển mạng.
 
Theo dự kiến ban đầu, ngày 1/1/2017 các nhà mạng sẽ chính thức triển khai cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số cho người dùng. Tuy nhiên, do các bước chuẩn bị chưa hoàn tất nên cuối tháng 5 vừa qua Bộ TT&TT đã quyết định lùi thời hạn thực hiện đến cuối năm 2017.
 
PV
 
.
.
.

.
.
.