Phí đăng ký tên miền quốc gia rẻ hơn mức phí đối với tên miền quốc tế

06:08, Thứ Bảy, 10/12/2016 (GMT+7)

(XHTT) - Theo thông tư mới nhất của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia, mức phí tên miền quốc gia đã tiệm cận, thậm chí rẻ hơn mức phí tên miền quốc tế.

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn” (tên miền “.vn”) và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo đó lệ phí đăng ký tên miền .vn cấp 2 là 200.000 đ/lần, đăng ký tên miền cấp 3 từ 30.000 - 200.000 đ/lần. Với mức phí này, chi phí mà các chủ thể sử dụng nộp về ngân sách nhà nước đã ở mức tiệm cận, thậm chí là rẻ hơn mức phí của tên miền quốc tế (.com, .net,…). Ranh giới mức phí khởi điểm của tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” với mức phí các tên miền quốc tế khác về cơ bản đã đồng nhất.

Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, tổ chức trong nước được cấp đăng ký, sử dụng địa chỉ Internet (IP) tại Việt Nam; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet IP của Việt Nam; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Các chủ thể đăng ký sử dụng tên miền có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ cung cấp tên miền.vn tại các Nhà đăng ký tên miền được công bố trên website www.nhadangky.vn.

PV (Tổng hợp)

.
.
.

.
.
.