Doanh nghiệp viễn thông sắp phải trả tiền thuê hạ tầng giao thông đường bộ

14:31, 12/01/2017

(XHTT) - Thay vì sử dụng miễn phí như hiện nay, năm 2017 tất cả các doanh nghiệp viễn thông sẽ phải trả tiền thuê hạ tầng giao thông đường bộ để đặt cáp quang bởi nguồn thu phí bảo trì đường bộ hiện không đủ.

(XHTT) - Thay vì sử dụng miễn phí như hiện nay, năm 2017 tất cả các doanh nghiệp viễn thông sẽ phải trả tiền thuê hạ tầng giao thông đường bộ để đặt cáp quang bởi nguồn thu phí bảo trì đường bộ hiện không đủ.

Theo ông Lê Hoàng Minh, Chánh văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ TW thì trên suốt chiều dài hệ thống đường bộ hiện nay (khoảng trên 295.046km), hiện có rất nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật là đường dây, cáp, đường ống và các công trình khác lắp đặt trong phạm vi kết cấu giao thông đường bộ do các cá nhân và tổ chức thực hiện. Các tổ chức và cá nhân nói trên sử dụng các công trình nằm trên hệ thống kết cấu đường bộ đều nhằm mục đích kinh doanh kiếm lợi nhuận, nhưng chưa phải trả tiền thuê sử dụng hệ thống kết cấu đường bộ.

Trong khi đó, nguồn thu từ phí bảo trì đường bộ trên đầu xe và ngân sách nhà nước cấp là chưa đủ để bảo trì đường bộ. Theo báo cáo của Quỹ bảo trì đường bộ, tổng nguồn thu năm 2016 của quỹ là 10.362 tỉ đồng, tăng 8,98% so với năm 2015. Trong đó, ngân sách Nhà nước cấp bổ sung là hơn 3.500 tỉ đồng, thu phí từ xe ô tô là 6.278 tỉ đồng. Cũng trong năm 2016, chi cho bảo trì quốc lộ là 7.529 tỉ đồng, như vậy còn thiếu khoảng 1,3 tỷ đồng mới đủ chi phí. Vì vậy Bộ GTVT đang tính đến phương án thu phí các đơn vị sử dụng hạ tầng đường bộ để lắp đặt thiết bị của mình, ví dụ như các doanh nghiệp viễn thông, điện lực, cấp thoát nước….

Hiện Chính phủ đã cho phép thực hiện hình thức cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ, đồng thời giao Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hành chính về cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ. Do vậy để có thể thực hiện được yêu cầu này, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ TW sẽ tiến hành nghiên cứu và có đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành các quy định có liên quan, nhằm tạo đủ nguồn cho bảo trì đường bộ và giảm dần nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Mức thu cụ thể vẫn đang được xây dựng nên chưa rõ trong năm 2017 các doanh nghiệp viễn thông đã phải trả khoản phí thuê này hay chưa. Theo kế hoạch thu năm 2017, dự toán thu từ xe ô tô là 6.150 tỉ đồng, ngân sách Nhà nước cấp bổ sung 3.700 tỉ đồng. Vì vậy, tổng nguồn thu của quỹ năm 2017 dự kiến là 9.850 tỉ đồng.

HV (Tổng hợp)
 

.
1