Liên minh viễn thông thế giới công bố chính sách mới trong việc tiếp cận thông tin

07:48, Thứ Bảy, 07/01/2017 (GMT+7)

(XHTT) - Theo đó, kể từ ngày 1/1/2017, tất cả các bản tóm tắt quyết định, các báo cáo, các tài liệu cập nhật và công bố khác sẽ được đăng tải công khai lên trang Web của ITU để minh bạch hóa thông tin cho cộng đồng.

Liên minh Viễn thông thế giới (ITU) vừa khởi động năm mới 2017 bằng việc cho ra một chính sách mới về việc tiếp cận thông tin, ITU cam kết cung cấp nhiều thông tin, các tài liệu, các văn bản quản lý được phổ biến công khai và cập nhật trực tuyến trên trang Web của tổ chức này.

Quyết định về chính sách “Tiếp cận thông tin” đã được Hội đồng Thông tin vô tuyến thế giới (ITU Council) phê chuẩn năm 2016. Việc này nhằm mục đích mang lại cho công chúng cách tiếp cận thông tin của các hội nghị, các cuộc họp chính thức của ITU phù hợp với cách thức mà các tổ chức quốc tế khác như Ngân hàng Thế giới, UNDP, UNESCO đã thực hiện. Quyết định này sẽ tăng cường tính minh bạch cho các quy trình ra quyết định của ITU.

Ông Houlin Zhao, Tổng thư ký ITU cho rằng "Quyết định của Hội đồng Thông tin vô tuyến thế giới cung cấp thêm thông tin và giúp có cái nhìn sâu sắc vào  phương pháp làm việc của ITU khi thực hiện các thủ tục để đưa ra quyết định chung và giúp thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình cao hơn." Ông nhấn mạnh: "Một trong những sức mạnh của công nghệ thông tin là khả năng làm cho các tổ chức đáng tin cậy hơn”.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, tất cả các bản tóm tắt quyết định, các báo cáo, các tài liệu cập nhật và công bố khác sẽ được đăng lên trang Web của ITU. Quá trình này sẽ là một qui định chuẩn mực áp dụng cho các hội nghị và các cuộc họp chính của ITU trong những năm tới, cụ thể gồm các hội nghị và các cuộc họp của Hội đồng ITU, các nhóm công tác, nhóm tư vấn, Hội nghị Phát triển Viễn thông Thế giới năm 2017 và bộ khung về nguyên tắc cơ bản của ITU, Hội nghị đặc mệnh toàn quyền (được dự kiến tổ chức trong quý cuối cùng của năm 2018).

PV (Tổng hợp)

.
.
.

.
.
.