TTHTBHMN- VNPT Vinaphone tổ chức Hội nghị Người lao động

09:06, 16/01/2017

Mới đây, Trung tâm Hỗ trợ Bán hàng miền Nam (TTHTBHMN)- VNPT Vinaphone tổ chức Hội nghị Người lao động với  sự tham dự của 87 đại biểu là đại diện người lao động, đồng thời Triển khai công tác năm 2017.

Mới đây, Trung tâm Hỗ trợ Bán hàng miền Nam (TTHTBHMN)- VNPT Vinaphone tổ chức Hội nghị Người lao động với  sự tham dự của 87 đại biểu là đại diện người lao động, đồng thời Triển khai công tác năm 2017. 
 
Hội nghị Người lao động Trung tâm Hỗ trợ bán hàng miền Nam- VNPT Vinaphone
Hội nghị Người lao động Trung tâm Hỗ trợ Bán hàng miền Nam- VNPT Vinaphone
Hội nghị đã báo cáo các chế độ chính sách cho người lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định nội bộ cũng như các kiến nghị người lao động và bầu đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động của Tổng Công ty. 
 
Đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động
Đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động
Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Nhơn Tuấn, Giám đốc TTHTBHMN đã tổng kết kết quả thực hiện SXKD dịch vụ VT-CNTT tại 22 TTKD tỉnh thành phố phía Nam năm 2016; công tác hỗ trợ, điều phối TTKD; công tác tiếp nhận, hỗ trợ khách hàng và xử lý sự cố; công tác truyền thông; công tác hành chính, phục vụ xe cũng như nhiều công tác khác mà TTHTBHMN đã thực hiện tốt trong năm qua. Khẳng định vai trò của Trung tâm hỗ trợ bán hàng cho 22 TTKD VNPT tỉnh thành phố phía Nam, Giám đốc TTHTBHMN đã đề ra định hướng SXKD năm 2017 cũng như phương hướng công tác điều phối, hỗ trợ TTKD tỉnh thành phía Nam: Hỗ trợ TTKD phía Nam hoàn thành chỉ tiêu SXKD năm 2017 gồm: doanh thu, thuê bao, thị phần, chỉ tiêu kênh phân phối...; Nâng cao chất lượng nhân sự hỗ trợ TTKD: nắm bắt dịch vụ, nghiệp vụ, chương trình thành thạo để triển khai hỗ trợ, tư vấn TTKD; Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ đào tạo TTKD: thường xuyên cập nhật, soạn thảo kỹ năng, bài giảng mới, nâng cao kỹ năng giảng viên...; Cung ứng hàng hóa sản phẩm TTKD đầy đủ, kịp thời. 
 
Giám đốc TTHTBHMN Nguyễn Nhơn Tuấn triển khai chương trình công tác năm 2017
Giám đốc TTHTBHMN Nguyễn Nhơn Tuấn triển khai chương trình công tác năm 2017
HH
 

.