VNPT Đà Nẵng tập huấn để chuẩn bị triển khai IPv6

14:58, 09/02/2017

(XHTT) - Năm 2017, VNPT sẽ từng bước kích hoạt IPv6 (active) cho các thiết bị đầu cuối khách hàng với nguyên tắc là "kích hoạt đến đâu sẽ hoạt động tốt đến đó", tránh giảm chất lượng do chuyển đổi.

(XHTT) - Năm 2017, VNPT sẽ từng bước kích hoạt IPv6 (active) cho các thiết bị đầu cuối khách hàng với nguyên tắc là "kích hoạt đến đâu sẽ hoạt động tốt đến đó", tránh giảm chất lượng do chuyển đổi.

Trong thời gian qua, VNPT đã có những bước chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển đổi và phát triển IPv6, đã ban hành Quyết định về nguyên tắc và kế hoạch triển khai IPv6 giai đoạn 2016 - 2020, toàn bộ hệ thống lõi, peering, IDC… và đã có bước chuẩn bị chu đáo và triển khai thử ngiệm thành công quý IV năm 2016. Theo kế hoạch, năm 2017, VNPT sẽ từng bước kích hoạt IPv6 (active) cho các thiết bị đầu cuối khách hàng với nguyên tắc là "kích hoạt đến đâu sẽ hoạt động tốt đến đó", tránh giảm chất lượng do chuyển đổi.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai giai đoạn IPv6 sắp tới, sáng ngày 4/2/2017 vừa qua Trung tâm CNTT VNPT Đà Nẵng đã tổ chức buổi Hội thảo “Giới thiệu IPv6”, nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về IPv6 cho toàn thể CBCNV Trung tâm.

Hội thảo giới thiệu IPv6 tại VNPT Đà Nẵng.
Hội thảo giới thiệu IPv6 tại VNPT Đà Nẵng.

Là đơn vị chủ lực phát triển phần mềm khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, Trung tâm CNTT Đà Nẵng đã xây dựng một đội ngũ cán bộ, chuyên gia nghiên cứu sâu về IPv6 để đi đầu trong triển khai chuyển đổi, phát triển IPv6. Trong thời gian qua, cùng với các đơn vị khác trên cả nước, VNPT Đà Nẵng đã tăng cường hỗ trợ kỹ thuật nội bộ VNPT và khách hàng VNPT.

IPv6 (Internet Protocol version 6) là phiên bản mới nhất của giao thức liên mạng (IP) nhằm mục đích nâng cấp giao thức liên mạng phiên bản 4 (IPv4). IPv6 được thiết kế với hi vọng khắc phục những hạn chế vốn có của địa chỉ IPv4 như: hạn chế về không gian địa chỉ, cấu trúc định tuyến và vấn đề bảo mật. IPv6 còn đem lại những đặc tính mới thỏa mãn các nhu cầu dịch vụ của thế hệ mạng mới. IPv6 được kỳ vọng đáp ứng không gian địa chỉ không lồ, dường như không giới hạn với kỷ nguyên Internet của vạn vật kết nối IoT. 

Tại Việt Nam, năm 2011, Bộ TT&TT đã chính thức ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 với mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững và hoạt động ổn định của internet Việt Nam. Kế hoạch được chia thành 3 giai đoạn: Chuẩn bị (2011 - 2012), Khởi động (2013 - 2015) và Chuyển đổi (2016 - 2019). Năm 2016 là năm bắt đầu Giai đoạn 3 - giai đoạn quan trọng nhất và kéo dài nhất trong Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Mục tiêu đặt ra là hoàn thiện mạng lưới và dịch vụ IPv6, đảm bảo hoạt động ổn định với địa chỉ IPv6 và các tổ chức, doanh nghiệp chính thức sử dụng, cung cấp dịch vụ trên nền tảng công nghệ IPv6.

PV

 

.