Facebook bổ sung biểu tượng cảm xúc "Biết ơn" nhân "Ngày của Mẹ"

15:00, 12/05/2017

(XHTT) - Người khổng lồ truyền thông xã hội Facebook ngày hôm qua đã bắt đầu bổ sung một nút mới cho người dùng.

(XHTT) - Người khổng lồ truyền thông xã hội Facebook ngày hôm qua đã bắt đầu bổ sung một nút mới cho người dùng. Một biểu tượng cảm xúc hoa màu tím kết hợp với các nút phản hồi khác bao gồm: 'thích', 'tình yêu', 'wow' (thể hiện sự ngạc nhiên), 'haha', 'buồn' và 'tức giận' cho bài đăng.

Với tùy chọn mới này, giờ đây có thể thể hiện cảm xúc "biết ơn" (thanksful) đối với các bài đăng bạn thấy trên Newsfeed của mình.

Mặc dù vẫn không có lựa chọn "Dislike" (không thích), nhưng sự bổ sung mới này lcho thấy Facebook vẫn đang nỗ lực để đưa thêm nhiều biểu tượng cảm xúc khác nhau trong bài đăng cho người dùng. Tùy chọn "cảm ơn" là mới nhất trong 6 phản ứng đã có sẵn cho người dùng để thể hiện cảm xúc của họ về trạng thái, hình ảnh hoặc video của bạn bè.

Tuy nhiên, lần này không phải là lần đầu tiên người dùng được trông thấy biểu tượng cảm xúc "biết ơn". Năm ngoái, người khổng lồ truyền thông xã hội lần đầu tiên đã giới thiệu biểu tượng này ngay trước ngày của Mẹ. Nhưng năm ngoái nó chỉ được thêm tạm thời, và biến mất ngay sau ngày đặc biệt này.

Năm nay, hoa đã trở lại đúng vào ngày của Mẹ. Tuy nhiên câu hỏi vẫn còn, liệu nút này cũng chỉ là tạm thời hay sẽ cố định cùng các nút cảm xúc khác sau đó?

Hải An

.