Những lưu ý khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 tại Hà Nội

09:35, 15/06/2017

(XHTT) - Hôm nay, ngày 15/6, cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến thành phố Hà Nội bắt đầu được mở để các phụ huynh đăng ký cho con vào mầm non, lớp 1 và lớp 6.

(XHTT) - Hôm nay, ngày 15/6, cổng điện tử tuyển sinh trực tuyến thành phố Hà Nội bắt đầu được mở để các phụ huynh đăng ký cho con vào mầm non, lớp 1 và lớp 6.

Các phụ huynh truy cập địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/thong-tin-tuyen-sinh để điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký trực tuyến.

Điểm mới trong cách thức tuyển sinh trực tuyến năm nay là mỗi học sinh được cấp một mã số. Khi nhập dữ liệu theo mã số này, hệ thống đăng ký sẽ phân tuyến cho học sinh vào trường theo quy định.

Để tránh nghẽn mạng, thời gian đăng ký trực tuyến vào lớp 1 là 15-18/6; với trẻ 5 tuổi vào trường mầm non là 19-22/6; vào lớp 6 là 23-26/6.

Một số lưu ý dành cho phụ huynh trong quá trình đăng ký trực tuyến bao gồm:
- Để đăng ký trực tuyến vào lớp 1, lớp 6, cha mẹ học sinh phải có mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh, mã số này do trường mầm non và tiểu học của bé bàn giao cho cha mẹ của học sinh cuối cấp. Mỗi mã số chỉ được dùng 1 lần. Đối với trường hợp đăng ký vào trường mầm non, cha mẹ không cần nhập mã số và mật khẩu đăng ký tuyển sinh.
- Khi điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký, cha mẹ nhất thiết phải điền đủ (Họ và tên, năm sinh, số CMND) của một trong 3 phần: Thông tin cha, thông tin mẹ hoặc thông tin người giám hộ.
- Trường hợp sai thông tin học sinh, cha mẹ cần mang hồ sơ tuyển sinh đến nộp tại trường đăng ký theo thời gian quy định, ban tuyển sinh nhà trường sẽ đối chiếu và chỉnh sửa theo đúng thông tin hồ sơ tuyển sinh.
- Khi nộp hồ sơ nhập học, cha mẹ phải nộp kèm theo Giấy nhập học năm học 2017-2018 được in từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

Hải An

.