[infographic] Thông tin về 15 tỉnh chính thức phát sóng truyền hình số hôm nay

08:34, 15/08/2017

(XHTT) - Bắt đầu từ 0h hôm nay, người dân tại 15 tỉnh thành phố này sẽ phải có đầu thu số mặt đất hoặc TV tích hợp sẵn đầu thu số mới có thể xem các kênh.

(XHTT) - Bắt đầu từ 0h hôm nay, người dân tại 15 tỉnh thành phố này sẽ phải có đầu thu số mặt đất hoặc TV tích hợp sẵn đầu thu số mới có thể xem các kênh.

Hoàng Vũ

.