Việt Nam sẽ cho phép lưu hành tiền điện tử, tiền ảo?

10:31, 24/08/2017

Đây có thể là khả năng sớm hay muộn, bởi Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Đây có thể là khả năng sớm hay muộn, bởi Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Việt Nam sắp cho phép lưu hành tiền điện tử, tiền ảo?
Việt Nam sẽ cho phép lưu hành tiền điện tử, tiền ảo? Đây là khả năng sớm hay muộn, bởi Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Đề án được xây dựng với mục tiêu nghiên cứu, nhận diện đầy đủ, chính xác bản chất của tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo theo kinh nghiệm nước ngoài và thực tiễn Việt Nam; mối quan hệ giữa tài sản ảo với tài sản thực, tiền thực; vai trò của tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo và tác động của tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo tới hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Theo Đề án này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì rà soát, đánh giá thực trạng pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế liên quan, trong đó, khảo sát, tập hợp các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn đối với các vấn đề liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo; nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế tại một số nước (Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản...) về pháp luật và thực tiễn liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng chủ trì nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo; nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng luật sửa đổi (các luật), bổ sung các luật có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

Cùng đó, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong tháng 8/2018 hoàn thành việc rà soát, nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về tiền điện tử để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với tài sản ảo, tiền ảo. Nhiệm vụ này phải hoàn thành vào tháng 6/2019.

Về phía Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ này chủ trì nghiên cứu, đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm hình sự liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất biện pháp phòng, chống, xử lý các vi phạm hình sự về gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm khác liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo vào tháng 9/2019.

Trước đó, để có được Đề án trên, cac chuyên gia đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng khung pháp lý hiện hành về tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo của Việt Nam và so sánh, học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài trong việc điều chỉnh hệ thống luật cũng như sự tác động của tài sản ảo tới hệ thống pháp luật liên quan của Việt Nam, nhằm nhận diện và xác định thái độ của cơ quan Nhà nước đối với các vấn đề pháp lý liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, công việc cụ thể và những định hướng để xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo,... đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với sự thay đổi trong sự phát triển không ngừng của CNTT, thương mại điện tử.

Tổng hợp

.
1