Lenovo kiểm tra miễn phí máy tính xách tay Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5th Generation

12:56, 07/02/2018

(XHTT) - Ngày 06/02/2018- Tập đoàn Lenovo, phối hợp cùng các cơ quan hữu quan đã công bố chương trình tự nguyện kiểm tra miễn phí trên toàn cầu đối với máy tính xách tay Lenovo ThinkPad X1 5th Generation được sản xuất trong thời gian từ tháng 12 năm 2016 tới tháng 10 năm 2017.

(XHTT) - Ngày 6 tháng 2 năm 2018- Vì sự an toàn của cộng đồng, Tập đoàn Lenovo, phối hợp cùng các cơ quan hữu quan, hôm nay công bố chương trình tự nguyện kiểm tra miễn phítrên toàn cầu đối với máy tính xách tay Lenovo ThinkPad X1 5th Generation được sản xuất trong thời gian từ tháng 12 năm 2016 tới tháng 10 năm 2017. Lenovo sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm tra miễn phí đối với tất cả sản phẩm máy tính xách tay này.

Lenovo khuyến nghị khách hàng sử dụng thông tin do Lenovo cung cấp để biết chính xác sản phẩm mình đang sử dụng có thuộc diện kiểm tra miễn phí hay không.

Có thể nhận biết những hệ thống thuộc diện kiểm tra miễn phí thông qua chủng loại máy, số sê-ri và ngày sản xuất.

Cụ thể những chủng loại máy sau đây có thể bị ảnh hưởng bởi chương trình kiểm tra miễn phí:

Lý do kiểm tra - Mối nguy hại
Có thể có một chiếc ốc chưa được vặn chặt có khả năng khiến pin của máy tính xách tay nóng hơn so với tiêu chuẩn quy định, có thể dẫn đến nguy cơ cháy.

Biện pháp khắc phục
Lenovo khuyến cáo khách hàng sử dụng máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation nên tắt máy và ngừng sử dụng những máy tính xách tay thuộc diện được kiểm tra miễn phí cho tới khi việc kiểm tra đã được hoàn thành.

Điểm bán sản phẩm
Trực tiếp tới một số khách hàng nhất định, thông qua các đối tác kinh doanh và bán trực tuyến tại Lenovo.com bắt đầu từ tháng 12 năm 2016 tới tháng 10 năm 2017.

Thời gian, Địa điểm và Phương thức Kiểm tra
Chương trình kiểm tra miễn phí toàn cầu, bao gồm Việt Nam, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 06 tháng 02 năm 2018. Chương trình kiểm tra miễn phí sẽ diễn ra trên nhiều thành phố của Việt Nam.

Khách hàng nên mang máy tính bị ảnh hưởng của mình tới trung tâm dịch vụ gần nhất để được kiểm tra.

Thông tin liên hệ cho khách hàng
Để biết chính xác một máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation (Chủng loại máy: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) có thuộc diện được kiểm tra miễn phí hay không, xin vui lòng truy cập vào trang https://support.lenovo.com/X1C_5GEN_RECALL và làm theo hướng dẫn trong khi sử dụng máy tính xách tay có khả năng thuộc diện này.

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Dịch vụ Lenovo theo số đường dây nóng 12280637 / 024-44583374 hoặc aseanvn@lenovo.com (email) hoặc một Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Bảo hành được ủy quyền. Thông tin liên hệ để hỗ trợ việc kiểm tra máy được đăng tải tại https://pcsupport.lenovo.com/us/en/supportphonelist, hoặc vui lòng liên hệ một Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Bảo hành được ủy quyền. Khi khách hàng liên hệ đại diện hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi, vui lòng thông báo cho bên đại diện đó rằng mục đích liên hệ là liên quan tới chương trình kiểm tra miễn phí máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation.

Lenovo luôn trân trọng khách hàng và chân thành xin lỗi nếu việc kiểm tra miễn phí đối với máy tính xách tay ThinkPad X1 Carbon 5th Generation gây ra bất kỳ sự bất tiện nào cho khách hàng.

Vân Anh

.