Tỉnh Bến Tre ứng dụng sâu rộng CNTT trong quản lý điều hành

09:30, 13/06/2018

(XHTT) - Sau 3 năm triển khai, toàn tỉnh Bến Tre đã có 100% các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice.

(XHTT) - Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian qua đã đem lại nhiều kết quả thiết thực.

Đến nay, sau 3 năm triển khai, toàn tỉnh đã có 100% các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice; thực hiện liên thông văn bản 4 cấp, cung cấp chữ ký số chuyên dùng cho 117 tổ chức và 291 cá nhân.

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice đã được 100% các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố tại Bến Tre triển khai và sử dụng
Phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice đã được 100% các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố tại Bến Tre triển khai và sử dụng

Được biết, vào ngày 21/4/2017, tức là sau hai năm VNPT và UBND tỉnh Bến Tre ký kết và thực hiện thỏa thuận hợp tác toàn diện, UBND tỉnh Bến Tre tuyên bố chính thức đưa vào vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice trên phạm vi toàn tỉnh sau một thời gian sử dụng thử.

Trong năm 2018 này, Bến Tre tiếp tục duy trì và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông đảm bảo chất lượng cao, cung cấp đa dịch vụ và hoạt động có hiệu quả; quản lý và giám sát chặt chẽ chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống cơ quan đảng và các cơ quan nhà nước; khai thác hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT- iOffice; tăng cường liên thông 4 cấp và sử dụng chữ ký số để thực hiện gửi nhận văn bản điện tử qua mạng; rà soát, hoàn thiện và vận hành có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính công qua bưu điện; tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Phấn đấu mật độ sử dụng Intemet của Bến Tre sẽ đạt 42,8 người/100 dân.

Ngoài  VNPT-iOffice, trong những năm qua VNPT đã đưa nhiều giải pháp VT-CNTT vào ứng dụng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục... tại tỉnh Bến Tre. Theo thống kê vào thời điểm tháng 4/2017, trong lĩnh vực Y tế, VNPT đã triển khai kết nối phần mềm Quản lý bệnh viện VNPT-HIS cho 148/165 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, trong đó có 1 bệnh viện tuyến 2. 100% các cơ sở y tế triển khai VNPT-HIS đã được kết nối liên thông với cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế và cổng Giám định Bảo hiểm Y tế Quốc gia. Cho tới nay, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 900.000 lượt khám chữa bệnh. Trong lĩnh vực giáo dục, hệ thống mạng Giáo dục Việt Nam (VnEdu) cũng đã được triển khai tới 337/365 trường học trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực Chính phủ điện tử, ngay từ năm 2015, VNPT đã phối hợp với tỉnh Bến Tre triển khai thành công hệ thống một cửa điện tử (VNPT-iGate) tại một số Sở ngành như: Sở TT&TT, Sở Nội vụ, Sở Tư Pháp, Sở Y tế, Sở Xây dựng...

Dịch vụ Hội nghị truyền hình của VNPT cũng đã kết nối và thực hiện hàng trăm cuộc họp trực tuyến từ TW đến tỉnh. Hơn 1.000 đơn vị, cơ quan trong tỉnh Bến Tre đang sử dụng cổng I-VAN của VNPT để kê khai bảo hiểm xã hội.

Với những kết quả đạt được ở trên, VNPT và UBND tỉnh Bến Tre cho biết sẽ đưa thêm nhiều giải pháp về CNTT vào các lĩnh vực như thủy sản, môi trường, giao thông để giúp Bến Tre sớm trở thành một smart city.

Lê Hường (tổng hợp)
 

.
1