VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Cẩm Thủy ký kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2020

09:21, 17/06/2018

(XHTT) - Hai đơn vị sẽ hợp tác trong các lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng VT-CNTT; Ứng dụng CNTT; Hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, An ninh thông tin; Phát triển nguồn nhân lực VT-CNTT; Triển khai thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích tại địa phương.

(XHTT) - Mới đây, VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Cẩm Thủy vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2020. Đây là sự kiện quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện về VT-CNTT trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của 2 đơn vị.  

Theo đó, giai đoạn 2018-2020, VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Cẩm Thủy sẽ đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực VT-CNTT nhằm mục tiêu: Bảo đảm phát triển cơ sở hạ tầng mạng VT-CNTT đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông, đa chiều cho tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử tại huyện Cẩm Thủy; Hỗ trợ nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển CNTT; Tạo điều kiện thuận lợi để VNPT Thanh Hóa triển khai, chuyển giao các tiến bộ Khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về VT-CNTT phục vụ các lĩnh vực KT-XH mà huyện Cẩm Thủy có nhu cầu…

Đại diện VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Cẩm Thủy ký kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2020.
Đại diện VNPT Thanh Hóa và UBND huyện Cẩm Thủy ký kết hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2020.

Trên cơ sở năng lực của VNPT Thanh Hóa cũng như nhu cầu thực tế của UBND huyện Cẩm Thủy, nội dung hợp tác giữa 2 đơn vị sẽ bao gồm: Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng VT-CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng CNTT; Hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, An ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực VT-CNTT; Hợp tác triển khai thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích tại địa phương.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy Phạm Viết Hoài nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, không chỉ riêng Cẩm Thủy mà các địa phương trong cả tỉnh đều tập trung đẩy mạnh các ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, điều hành. Trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, có nhiều doanh nghiệp Viễn thông hoạt động nhưng VNPT Thanh Hóa là đơn vị có sự đóng góp đáng kể và hỗ trợ chính quyền, người dân trong nhiều năm qua.

Nhấn mạnh ý nghĩa việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thông qua nội dung ký kết, sự phối hợp giữa 2 đơn vị sẽ đi vào chiều sâu, ứng dụng CNTT sẽ hỗ trợ Cẩm Thủy nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong tất cả các cấp, ngành của huyện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ứng dụng CNTT, nâng cao đời sống nhân dân. UBND huyện Cẩm Thủy sẽ phối hợp tốt nhất để hoạt động phối hợp đạt hiệu quả thiết thực hơn.

Đến nay, VNPT Thanh Hóa đã thực hiện ký kết thành công thỏa thuận hợp tác về VT-CNTT với hơn 20 huyện/thị/thành phố. Sau khi ký kết, VNPT các địa bàn đã chủ động đẩy mạnh triển khai các dịch vụ VT-CNTT vào các cấp chính quyền cũng như các ngành trong huyện.   

Tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với UBND huyện, VNPT Thanh Hóa cũng đã ủng hộ 20 triệu đồng cho Quỹ khuyến học huyện Cẩm Thủy.

PV

.
1