Châu Á - Thái Bình Dương sẽ có 675 triệu thuê bao 5G vào năm 2025?

16:40, 26/07/2018

(XHTT) - Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ có 675 triệu thuê bao 5G, chiếm 54% trong tổng số 1,25 tỷ thuê bao 5G trên toàn cầu vào năm 2025.

(XHTT) - Hãng nghiên cứu thị trường GSMA Intelligence dự báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đóng vai trò thúc đẩy thị trường 5G toàn cầu khi sẽ chiếm hơn 50% thuê bao 5G toàn cầu vào năm 2025.

Cụ thể, khu vực này được dự báo sẽ có 675 triệu thuê bao 5G, chiếm 54% trong tổng số 1,25 tỷ thuê bao 5G trên toàn cầu  vào năm 2025.

Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ có 675 triệu thuê bao 5G, chiếm 54% trong tổng số 1,25 tỷ thuê bao 5G trên toàn cầu  vào năm 2025.
Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ có 675 triệu thuê bao 5G, chiếm 54% trong tổng số 1,25 tỷ thuê bao 5G trên toàn cầu vào năm 2025.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc được dự báo là 3 trong 5 thị trường 5G phát triển nhất toàn cầu khi mức thâm nhập 5G tại các quốc gia này lần lượt đạt 59%, 48% và 28%, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình toàn cầu 14%  vào năm 2025.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc được dự báo là 3 trong 5 thị trường 5G phát triển nhất toàn cầu
Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc được dự báo là 3 trong 5 thị trường 5G phát triển nhất toàn cầu

Cũng theo dự báo của  GSMA Intelligence, 5G sẽ được triển khai thương mại tại 21 quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2025.

5G sẽ được triển khai thương mại tại 21 quốc gia thuộc châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2025.
5G sẽ được triển khai thương mại tại 21 quốc gia thuộc châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2025.

Lê Hường (theo GSMA Intelligence)

.