VNPT và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa ký Thỏa thuận hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2023

15:44, 08/07/2018

(XHTT) - Đây là sự kiện có ý nghĩa thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện về VT - CNTT giữa VNPT và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa. Qua đó giúp Tỉnh Đoàn Thanh Hóa nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi...

(XHTT) - Ngày 4/7, tại Sầm Sơn, VNPT Thanh Hóa và Tỉnh Đoàn đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin (VT-CNTT) giai đoạn 2018-2023.

Đây là sự kiện có ý nghĩa thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện về VT - CNTT giữa 2 đơn vị, tạo cơ sở để các địa bàn trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động phối hợp với tổ chức Đoàn các cấp trong triển khai ứng dụng các dịch vụ VT-CNTT; nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi tại Thanh Hóa.

Đại diện VNPT Thanh Hóa và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa ký Thỏa thuận hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2023
Đại diện VNPT Thanh Hóa và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa ký Thỏa thuận hợp tác VT-CNTT giai đoạn 2018-2023

Trên cơ sở năng lực, thế mạnh của mỗi bên, 2 đơn vị sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực: Hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực; Hợp tác trong lĩnh vực phát triển các dịch vụ VT-CNTT;  Phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội...

Trong quá trình hợp tác, VNPT Thanh Hóa phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa xây dựng, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng CNTT hiện đại, kết nối liên thông đa chiều phục vụ công tác nâng cao chất lượng quản lý, điều hành các hoạt động của Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, các huyện thị thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Giới thiệu và triển khai các dịch vụ CNTT để nâng cao hoạt động quản lý, điều hành xuyên xuốt của các cấp cơ sở Đoàn…

Trong khi đó, Tỉnh đoàn sẽ tạo điều kiện hỗ trợ VNPT Thanh Hóa được quảng bá hình ảnh, giới thiệu dịch vụ của VNPT tại các Hội thi, hoạt động của Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, các huyện thị thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho VNPT Thanh Hóa cung cấp các dịch vụ VT-CNTT của VNPT cho các tổ chức đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Khuyến khích các huyện thị thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, cán bộ đoàn viên thanh niên ưu tiên sử dụng các dịch vụ do VNPT Thanh Hóa cung cấp. Để nâng cao hiệu quả, 2 đơn vị sẽ có sơ kết, đánh giá hiệu quả của các chương trình đồng hành, hợp tác.

PV
 

.