VNPT nằm trong Top 30 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017

14:49, 06/08/2018

(XHTT) - Ngày 3/8 vừa qua tại Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017. VNPT nằm trong danh sách 30 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập nhiều nhất.  

(XHTT) - Ngày 3/8 vừa qua tại Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017. VNPT nằm trong danh sách 30 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập nhiều nhất.

Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT - ông Đỗ Vũ Anh đã lên nhận hoa và biểu trưng của Ban tổ chức Lễ công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017.
Thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT - ông Đỗ Vũ Anh đã lên nhận hoa và biểu trưng của Ban tổ chức Lễ công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017.

Theo số liệu thống kê, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp mà các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước đạt 110.027 tỷ đồng chiếm 62,59% trên tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của cả nước năm 2017.  Xét theo cơ cấu ngành nghề, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang là ngành đứng đầu, chiếm 36,7% tỷ trọng nộp trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với số nộp chiếm 14,8%. Lĩnh vực thông tin truyền thông đứng thứ 3, chiếm 9,3% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp vào ngân sách. 

Đây là năm thứ 2 Tổng cục Thuế trực tiếp công bố Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Đối tượng được xét là những doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp… Những doanh nghiệp được lựa chọn vào danh sách lần này đã được Tổng cục Thuế rà soát rất kỹ, căn cứ vào số thực nộp mà doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước. Việc lựa chọn này đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và công bằng.

Nguyễn Hạnh

 

.
1