Máy học mới của Facebook có thể trích xuất văn bản từ một tỷ hình ảnh

09:14, 13/09/2018

(XHTT) - Theo Facebook, Rosetta có khả năng trích xuất văn bản (text) từ hơn một tỷ khung video và hình ảnh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mỗi ngày theo thời gian thực.

Theo Facebook, Rosetta có khả năng trích xuất văn bản (text) từ hơn một tỷ khung video và hình ảnh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mỗi ngày theo thời gian thực.

Người dùng trực tuyến có xu hướng giao tiếp không chỉ bằng từ ngữ, mà còn bằng hình ảnh. Đối với một nền tảng như Facebook với hơn 2 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, điều đó có nghĩa là rất nhiều hình ảnh được đăng mỗi ngày. Facebook đã tạo và phát triển một hệ thống máy học quy mô lớn có tên gọi Rosetta.

Facebook cần một hệ thống nhận diện ký tự quang học để có thể xử lý thường xuyên khối lượng lớn nội dung. Theo Facebook, Rosetta có khả năng trích xuất text từ hơn một tỷ khung video và hình ảnh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mỗi ngày theo thời gian thực.

Trong một bài đăng blog mới, công ty giải thích cách Rosetta hoạt động như sau: Rosetta bắt đầu bằng cách phát hiện các vùng hình chữ nhật trong các hình ảnh có khả năng chứa văn bản. Sau đó, chúng sử dụng mạng nơ-ron tích chập để nhận biết và phiên âm những gì được viết trong khu vực đó, ngay cả các từ không phải tiếng Anh hoặc bảng chữ cái không phải tiếng Latinh, chẳng hạn như tiếng Ả Rập và tiếng Hindi. Để đào tạo hệ thống, Facebook đã sử dụng một hỗn hợp các hình ảnh công cộng được chú thích bởi con người và máy.

Các nhóm khác nhau trong Facebook và Instagram đã sử dụng Rosetta để trích nhiều nội dung hơn và kiểm soát nền tảng của họ. Công ty có kế hoạch tiếp tục phát triển số lượng ngôn ngữ mà chúng có thể hiểu và làm cho chúng tốt hơn trong việc trích xuất văn bản từ các khung hình video.

Nói về ngôn ngữ, Facebook cũng đã thêm 24 ngôn ngữ mới vào các dịch vụ dịch thuật tự động, bao gồm Serbia, Belarus, Marathi, Sinhalese, Telugu, Nepali, Kannada, Urdu, Punjabi, Campuchia, Pashto, Mông Cổ, Zulu, Xhosa và Somali. Facebook thừa nhận rằng, các bản dịch đối với những ngôn ngữ đó mới ở giai đoạn đầu nên chúng vẫn còn nhiều lỗi. Tuy nhiên, Facebook sẽ tiếp tục cải thiện và sẽ giới thiệu nhiều ngôn ngữ hơn trong tương lai.

Máy học mới của Facebook có thể trích xuất văn bản từ một tỷ hình ảnh

Theo Facebook, Rosetta có khả năng trích xuất văn bản (text) từ hơn một tỷ khung video và hình ảnh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mỗi ngày theo thời gian thực.

Người dùng trực tuyến có xu hướng giao tiếp không chỉ bằng từ ngữ, mà còn bằng hình ảnh. Đối với một nền tảng như Facebook với hơn 2 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, điều đó có nghĩa là rất nhiều hình ảnh được đăng mỗi ngày. Facebook đã tạo và phát triển một hệ thống máy học quy mô lớn có tên gọi Rosetta.

Facebook cần một hệ thống nhận diện ký tự quang học để có thể xử lý thường xuyên khối lượng lớn nội dung. Theo Facebook, Rosetta có khả năng trích xuất text từ hơn một tỷ khung video và hình ảnh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mỗi ngày theo thời gian thực.

Trong một bài đăng blog mới, công ty giải thích cách Rosetta hoạt động như sau: Rosetta bắt đầu bằng cách phát hiện các vùng hình chữ nhật trong các hình ảnh có khả năng chứa văn bản. Sau đó, chúng sử dụng mạng nơ-ron tích chập để nhận biết và phiên âm những gì được viết trong khu vực đó, ngay cả các từ không phải tiếng Anh hoặc bảng chữ cái không phải tiếng Latinh, chẳng hạn như tiếng Ả Rập và tiếng Hindi. Để đào tạo hệ thống, Facebook đã sử dụng một hỗn hợp các hình ảnh công cộng được chú thích bởi con người và máy.

Các nhóm khác nhau trong Facebook và Instagram đã sử dụng Rosetta để trích nhiều nội dung hơn và kiểm soát nền tảng của họ. Công ty có kế hoạch tiếp tục phát triển số lượng ngôn ngữ mà chúng có thể hiểu và làm cho chúng tốt hơn trong việc trích xuất văn bản từ các khung hình video.

Nói về ngôn ngữ, Facebook cũng đã thêm 24 ngôn ngữ mới vào các dịch vụ dịch thuật tự động, bao gồm Serbia, Belarus, Marathi, Sinhalese, Telugu, Nepali, Kannada, Urdu, Punjabi, Campuchia, Pashto, Mông Cổ, Zulu, Xhosa và Somali. Facebook thừa nhận rằng, các bản dịch đối với những ngôn ngữ đó mới ở giai đoạn đầu nên chúng vẫn còn nhiều lỗi. Tuy nhiên, Facebook sẽ tiếp tục cải thiện và sẽ giới thiệu nhiều ngôn ngữ hơn trong tương lai.

Tuệ Minh (Theo CNN)

 

.