Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2017

15:30, 17/09/2018

(XHTT) - Bên cạnh các chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ, VNPT Thanh Hóa nộp Ngân sách Nhà nước gần 24 tỷ đồng. Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thanh Hóa cũng là đơn vị chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế tại địa phương.

Ngày 13/9/2018, Cục Thuế Thanh Hóa đã tổ chức “Lễ Tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2017” nhằm tôn vinh, ghi nhận thành tích và sự đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật thuế. Tại Hội nghị này, Trung tâm kinh doanh VNPT Thanh Hóa đã vinh dự được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông  Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện các doanh nghiệp trong đó có Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thanh Hóa
Ông Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện các doanh nghiệp trong đó có Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa

2017 là năm thứ 2 Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa hoạt động theo mô hình mới sau tái cơ cấu. Khắc phục những khó khăn từ yếu tố khách quan, Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa đã gắn kết đội ngũ bằng các giải pháp tích cực, linh hoạt. Cùng với đó là sự chủ động triển khai các nhóm giải phát sáng tạo, phù hợp để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với điều kiện sau tái cơ cấu và môi trường kinh doanh thay đổi để tăng doanh thu, mở rộng thị phần; Không ngừng ứng dụng các giải pháp quản trị doanh nghiệp hiện đại…. Trung tâm cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ đối với việc kê khai và nộp thuế điện tử, từ đó góp phần nâng cao tính hiệu quả, kịp thời trong việc quản lý và kê khai/nộp thuế, tiết kiệm chi phí trong doanh nghiệp.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích “Chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017” là sự đánh giá và ghi nhận những đóng góp thiết thực của Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thanh Hóa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích “Chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017” là sự đánh giá và ghi nhận những đóng góp thiết thực của Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thanh Hóa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà

Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa kết thúc năm 2017 với kết quả khích lệ với nhiều chỉ tiêu vượt trội. Các chỉ số về kinh doanh, tài chính doanh nghiệp đều đạt mức tăng trưởng cao. Năm 2017, Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa đạt mức Doanh thu trên 950 tỷ đồng, năng suất lao động tăng 12,6% so với năm 2016… Bên cạnh các chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ, VNPT Thanh Hóa nộp Ngân sách Nhà nước gần 24 tỷ đồng. Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thanh Hóa cũng là đơn vị chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế tại địa phương.

Như vậy, 2 năm liên tục Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa luôn là đơn vị đi đầu trong việc chấp hành tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích “Chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017” là sự đánh giá và ghi nhận những đóng góp thiết thực của Trung tâm Kinh doanh VNPT Thanh Hóa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đồng thời cũng tạo động lực để đơn vị tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa trong năm 2018.

PV
 

.