Độ tuổi nào sử dụng Internet và mạng xã hội nhiều nhất?

08:23, 17/10/2018

(XHTT) - Tính đến đầu năm 2018, Việt Nam có khoảng 2/3 dân số sử dụng Internet và gần 90% người dùng Internet này có tài khoản trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, độ tuổi nào đang sử dụng Internet và mạng xã hội nhiều nhất?

Tính đến đầu năm 2018, Việt Nam có khoảng 2/3 dân số sử dụng Internet và gần 90% người dùng Internet này có tài khoản trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, độ tuổi nào đang sử dụng Internet và mạng xã hội nhiều nhất?

P.V

.