Thúc đẩy triển khai dịch vụ quản lý tàu thuyền VNPT-VSS

11:03, 12/10/2018

(XHTT) - Tại Hà Nội, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT-VinaPhone vừa tổ chức hội thảo chuyên đề về dịch vụ quản lý tàu thuyền VNPT-VSS nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ đang được người đi biển sử dụng thử nghiệm nhiều và cho kết quả tốt.

Tại Hà Nội, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT-VinaPhone vừa tổ chức hội thảo chuyên đề về dịch vụ quản lý tàu thuyền VNPT-VSS nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ đang được người đi biển sử dụng thử nghiệm nhiều và cho kết quả tốt.

Buổi hội thảo được kết nối qua cầu truyền hình tới tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ của VNPT-VinaPhone trên toàn quốc. Nhiều thông tin đã được trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai dịch vụ quản lý tàu thuyền VNPT-VSS cho ngư dân và bà con các vùng ven biển.

.
.


Đây là ứng dụng quan trọng giúp ngành nông nghiệp trong quản lý nguồn lợi thủy sản, với các hoạt động cụ thể như: Quản lý tàu cá và giám sát hành trình; Quan trắc và cảnh báo môi trường phục vụ cho nuôi trồng thủy sản; Quản lý tại cảng cá, bến cá và hỗ trợ thực thi của các lực lượng chấp pháp trên biển; Bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; Chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.

Thời gian qua, hệ thống quản lý tàu thuyền VNPT-VSS với thiết bị SF 2500 đã được trang bị thử nghiệm cho các ngư dân ở Đà Nẵng. Phản hồi ban đầu của ngư dân rất tốt, là tiền đề để có thể tiếp tục trang bị cho tất cả các tàu cá nhằm quản lý nghề cá ngày một chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

B.N

.